Boże, nasz Ojcze,

Dziękujemy Ci za to, że nas powołałeś do szczególnego uczestnictwa w duchowej rodzinie św. Benedykta. Pragniemy, posłuszni Jego Regule, prawdziwie Ciebie szukać, dążyć wytrwale do Ciebie za przewodem Ewangelii i niczego nie stawiać wyżej nad miłość Chrystusa.

Naucz nas modlitwy. Niech ona skłania nasze serca do słuchania Ciebie i przyjmowania Twojej Woli. Pomóż nam często znajdować czas na modlitwę. Niech nic nie będzie ważniejsze od Służby Bożej.

Powierzamy Twojej dobroci nasze rodziny i naszych bliskich, wszystkie wspólnoty benedyktyńskie, naszą Ojczyznę i cały Kościół oraz tych, którzy w tej chwili najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

Pragniemy szanować wszystkich ludzi i służyć im z pokorą, jak samemu Chrystusowi.

Niech nasza praca i wszystko, co czynimy, służy naszym bliźnim i Twojej chwale, abyś we wszystkim był uwielbiony i aby świat wokół nas stawał się lepszy.

W trudach i przeciwnościach, przez cierpliwość, pragniemy stać się uczestnikami Męki Chrystusa, Który oby nas doprowadził do życia wiecznego.

Przyjmij nas, Panie, według Słowa Twego, a żyć będziemy, i nie zawiedź naszej nadziei.

Najświętsza Matko Boża, prowadź nas drogą pokory do Twojego Syna.

Święty Benedykcie, módl się za nami. Amen.


Wspólnota oblatów benedyktyńskich jest otwarta na wszystkich, którym bliska jest duchowość benedyktyńska, a nie odczytują w swoim życiu powołania do życia monastycznego. Osoby zainteresowane naszą wspólnotą zapraszamy do kontaktu pod adresem: oblaci@benedyktyni.pl.

Osoby chcące wesprzeć działalność naszej wspólnoty mogą przekazać datek na konto:

Wspólnota Oblatów Tynieckich
ul. Benedyktyńska 37
Kraków 30-398
Nr rachunku: 42 8591 0007 0210 0411 8262 0005
Posiadacz rachunku – Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Comments are closed.

Close