Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!

Mamy zatem założyć szkołę służby Pańskiej. Ufamy przy tym, że zakładając ją nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego. Jeśli jednak niekiedy dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam gdzie sprawiedliwość i rozsądek tego wymagają, okażemy się nieco bardziej surowi, nie uciekaj od razu, przejęty strachem, z drogi zbawienia, bo wejść na nią można tylko ciasną bramą…


Reguła św. Benedykta, fragment Prologu

Benedictus

Miesięcznik

Raz w miesiącu ukazuje się nasze pismo – Benedictus. O czym oblaci rozmawiają? Jakich konferencji słuchają? Jak pracują? Czym jest dla nich Reguła? Sprawdźcie sami, czytając kolejne numery ich miesięcznika…

Benedyktyni

Słuchaj, synu...

Benedyktyni są mnichami, a ich duchowość wywodzi się z najwcześniejszych przejawów życia konsekrowanego w Kościele. Słowo mnich (monos) oznacza kogoś, kto jest sam. Samotność ta ma stworzyć miejsce dla lepszego spotkania z Bogiem. Monastycyzm chrześcijański jest formą odpowiedzi człowieka na łaskę Ewangelii.

Czytelnia

Duchowość monastyczna

Portal CSPB, przygotowany i prowadzony przez benedyktynów z opactwa tynieckiego, to miejsce szczególne i jedyne w swoim rodzaju. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: CSPB to pierwsze centrum on-line, w którym zgromadziliśmy dla Was starożytne i współczesne teksty duchowości benedyktyńskiej.

Szukanie Boga jest fundamentem życia chrześcijańskiego – nieustannym, wytrwałym trudem towarzyszącym wszystkiemu co się robi...

Pierwsze słowo Prologu Reguły św. Benedykta to: słuchaj. Chrześcijanin ma tak słuchać, aby usłyszeć głos Boga, rozpoznać Jego wolę i umieć Mu zawierzyć.

Oblaci Świeccy Opactwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu

Aktualności

Drugi Sobór Watykański przypomniał, że do świętości powołani są wszyscy nie tylko osoby konsekrowane, ale także świeccy.

Każdy człowiek, mniej lub bardziej świadomie, szuka Boga nie wiedząc, że to Bóg pierwszy go woła i prowadzi. Święty Benedykt z Nursji (ok. 480–547) proponuje, aby z całą świadomością i zdecydowaniem podjąć to zasadnicze dążenie i uczynić z niego program życia.

 

Kandydatom zgłaszającym się do klasztoru stawia tylko jedno pytanie: Czy prawdziwie szukają Boga? Ci, którzy nie mają powołania monastycznego, ale pragną na swej drodze życia podjąć ten sam program, mają możliwość zostać oblatami benedyktyńskimi (łac. oblatio = oddanie, ofiarowanie, poświęcenie).

 

Jest to forma życia, w której człowiek, nie zmieniając swego stanu, ale wiążąc się przyrzeczeniami z konkretną wspólnotą benedyktyńską, kieruje się w codzienności tą samą Regułą, co mnisi żyjący w klasztorze.

Close