Drodzy Oblaci i Przyjaciele tynieckiego opactwa!

Wasza obecność w Tyńcu jest dla nas bardzo cenna, jak też Wasze modlitwy i życzliwość. W naszej wspólnocie od dawna chcemy wybudować na terenie ogrodu pustelnię, która byłaby przeznaczona dla tynieckich mnichów. W benedyktyńskiej tradycji często łączono życie wspólne z elementami życia eremickiego: bracia odchodzili od czasu do czasu na chwile samotności, żeby wzmocnić się duchowo, dłużej pomodlić się, oddać się lectio divina i studium. Owoce tego czasu skupienia wzbogacały nie tylko ich samych, ale służyły wspólnocie i odwiedzającym klasztor gościom. Czas oddany Bogu zawsze wraca i wzmacnia miłość do bliźniego. Chciałbym zwrócić się do Was z prośbą o pomoc w budowie tej pustelni. Proszę, pomóżcie nam, aby tyniecka wspólnota stała się bardziej kontemplacyjna a tym samym bardziej jeszcze otwarta wobec wszystkich, którzy do Tyńca przychodzą, aby szukać Boga. Przecież to On właśnie ma być we wszystkim uwielbiony.

Z Panem Bogiem.

Szymon Hiżycki OSB
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków

Każdy, kto chce wesprzeć powstanie pustelni dla mnichów, jest proszony o dokonywanie wpłat na konto:

Wspólnota Oblatów Tynieckich
ul. Benedyktyńska 37
Kraków 30-398

Nr rachunku: 42 8591 0007 0210 0411 8262 0005
(Posiadacz rachunku – Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)

Koniecznie z dopiskiem: PUSTELNIA

Close